Close

Zlatnictví, laboratoře i oční optiky využívají ultrazvukové čističky

Fotografie: ultrazvukové čističky

Patrně víte, že ultrazvuk je vlastně akustické vlnění s kmitočtem nad 20 kHz. Používá se například v nemocnicích, ale četné využití nachází rovněž v průmyslu. Typickým příkladem jsou ultrazvukové čističky používané napříč obory.

Ultrazvuk s dostatečnou intenzitou, obvykle s kmitočtem 20-100 kHz, při průchodu kapalinou vyvolává jev nazývaný kavitace. Jednoduše řečeno se jedná o rychlé kmitání částeček kapaliny a vznik/zánik miniaturních bublinek. Toto kmitání narušuje mechanickou vazbu nečistot na povrchu, které jsou pak pomocí kapaliny odplavovány. Výsledkem je čistý předmět.

Ultrazvukové čističky jsou rychlejší a lepší než lidská práce

Ultrazvukové čističky mají celou řadu výhod. V první řadě jde o rychlost, člověk by ručně předmět nikdy nevyčistil tak rychle jako čistička. Možná by ho na některých částech nevyčistil vůbec. Ultrazvukové čištění si totiž poradí i se slepými otvory a tvarově složitými předměty, nepřístupná místa pro něj prakticky neexistují.

Využití je široké, a to nejen v průmyslu

Kde všude v průmyslu se ultrazvukové čističky využívají? Je toho hodně. VE strojírenství například na odmašťování a čištění dílů, ve sklárnách na leštění výrobků před expedicí a odstraňování skelného prachu, v autoservisech na čištění ložisek, alternátorů, částí motorů apod. V potravinářském průmyslu na mytí nádob, lahví, forem, v optice na čištění brýlí, ve zlatnictví na čištění šperků a bižuterie, v tiskárnách na mytí rastrových válců.

Zajímavosti: Ultrazvukové čistění se používá také v lihovarnictví. Čerstvě vypálený destilát odplyní, během 12 minut se stane to, co by jinak samovolně trvalo deset let.

Využití se najde dokonce v domácnostech. Kdo z vás si občas nepotřebuje vyčistit brýle, šperky, mince, hřeben, nůžky, zubní protézu, rovnátka, CD, pilník? Zcela běžnou výbavou jsou ultrazvukové čističky rovněž v nemocničních zařízeních a kadeřnictvích. Žádný lepší, rychlejší a snadno dostupný způsob čištění totiž snad ani neexistuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *